Againity

Vi lager strøm av din lavverdige varme!


Againity tar vare på din lavtempererte varme og omdanner den til elektrisitet i et såkalt ORC-system (Organic Rankine Cycle). Takket være en egenutviklet pantentsøkt turbin kan systemet ta vare på varme (i væske eller gassform) ned til 90 grader - og likevel nå en kort tilbakebetalingstid på system helt ned til 50 kW el.

Againity

Kontakt oss

Se hva vi tilbyr!