Mittel

Mittel ønsker å fremme utvikling av fjernvarme ved å forbedre teknologien som brukes både i ny produksjon og reparasjon av eksisterende fjernvarmerør.
Pipeguard er leverandør av larm- og lekkasjesøkningsutstyr med lang erfaring og fullt produktprogram for å overvåke og analysere fjernvarmerør.

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi bidra med rådgivning, installasjon og servicetjenster for å sikre lang levetid og økonomisk drift på rørsystemene.
Mittel

Kontakt oss

Les mer om oss!