Norsk Wavin

I Wavin lager vi løsninger som dekker menneskers basale behov. Våre produkter utfyller en helt sentral funksjon i de flestes hverdag – dog uten at de vet det!

Wavins produkter sitter nemlig gjemt bak vegger, under gulv, veier, parkeringsanlegg og i landbruksarealer. For oss er det ingen skam å leve i en skjult tilværelse, for det betyr at de solide og sikre rørsystmene og VVS installasjonene vi leverer virker som de skal.

Wavin gir effektive løsninger for grunnleggende behov i dagliglivet: trygg distribusjon av drikkevann, bærekraftig forvaltning av regnvann og spillvann, energieffektiv oppvarming og kjøling av bygninger.
 

Wavins Europeiske ledelse, vår lokale tilstedeværelse, satsing på innovasjon og tekniske support, kommer alle våre kunder til gode. Vi oppnår gjennomgående de høyeste standarder for bærekraft og sikrer total forsyningssikkerhet for å støtte våre kunder til å oppnå sine mål.

 

Norsk Wavin

Kontakt oss

Finn ut mer!