MAN Energy Solutions

MAN ETES maksimierer bruken av fornybare ressurser!
MAN ETES fra MAN Energy Solutions er et høyeffektivt energisystem, som tilbyr varme, kjøling og elektrisitet til et mangfold av industrier. Vår skalerbare og karbonnøytrale løsning bidrar til å balansere strømnettet ved å utnytte store mengder av fornybar overskuddselektrisitet og levere det til nettet "on demand".

Vi tilbyr en komplett løsning med systemstøtte fra ABB. MAN ETES kan bygges som en enkeltstående løsning, eller den kan integreres i andre anlegg. Den har et modulært design, som gjør det mulig å konfigurere systemet til spesifikke kundebehov. MAN ETES er miljøvennlig og kan tilpasses alle lokasjoner og er derfor ideell for prosessindustri, datasentre, strømprodusenter og store bygg.
 
Fordelene du får 
  • Integrert system for varme, kjøling og elektrisitet
  • Svært lav miljøpåvirkning
  • Fleksibel, skalerbar løsning
  • Høy oppetid 
MAN Energy Solutions

Kontakt oss

Les mer om hva vi tilbyr!