BKK Fordelingsmåling

BKK tilbyr individuell måling av energiforbruket til hver enkelt leilighet i borettslag eller sameier, eller til hver leiesone i næringsbygg. Det betyr at den enkelte betaler for det den bruker.
Ved å la oss gjøre jobben sparer dere tid på administrering, og dette bidrar til å holde felleskostnadene nede. Erfaringsmessig har bygg med individuell måling og løpende avregning mellom 15 og 30 % lavere energiforbruk enn bygg der energikostnader deles etter fordelingsnøkler.

  •  Fordeling etter forbruk
  •  Fjernavleste målere
  •  Ett kontaktpunkt
BKK Fordelingsmåling

Kontakt oss

Les mer om hva vi tilbyr!