Hydroc

Hydrocs patenterte teknikk effektiviserer bergets naturlige egenskaper for å lagre varme og kjøling ved å skape et system av borrehull og horisontale sprekker som vann sirkuleres i.
I systemet sirkuleres grunnvann for å transportere varme og kjøling. Berget lades med varme om sommeren og tappes for varme på vintern. Et system av flere lager kan kobles sammen i et fjernvarmenett for å forsørge flera bygninger. Teknikken kan sammenlignes med en termos under bakken.

Hydroc startet i juni et prosjekt i samarbeid med Tekniska Verken i Linköping for å lagre overskuddsvarme om sommeren til fjernvarmebruk om vinteren.

Besøk vår utstilling for å lære mer om løsningen!