Headit AS

Headit AS leverer digital utvikling fra A – Å. Vi tilbyr teknologier i alle ledd av en utviklingsprosess. Enten i form av enkeltresurser eller som tverrfaglig team slik at du får realisert ditt potensiale.
 

Deling av data og logikk = verdiskapning og optimalisering

En moderne dataplattform henter inn og gir deg tilgang til forretningskritisk informasjon - det være seg til historiske analyser, øyeblikksbilde eller prognoser og predikasjoner. Dataplattformen bidrar også til å holde informasjon oppdatert på tvers av virksomhetens systemer og prosesser. 
Viktige ansvarsområder for en plattform er; 
  • Innhenting av informasjon fra ulike kilder og systemer (både inne i virksomheten og utenfor). F.eks. kundedata, salgsdata, økonomi, sensorinformasjon, offentlig informasjon og kredittinformasjon. 
  • Informasjonen prosesseres og lagres i henhold til ønskede bruksområder. 
  • Sikkerhet, kryptering og tilgang til informasjonen håndteres slik at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller kan misbrukes. 
  • Tilgjengeliggjøring av informasjon til prosesser og løsninger både internt og eksternt for virksomheten. 

Med moderne skyløsninger kan du komme i gang uten store investeringer, høste erfaringer tidlig og tilpasse løsningen til ditt behov.  

Er det vanskelig å vite hvor du skal starte? Velkommen til oss for en uforpliktende prat om muligheter så hjelper vi deg på reisen til å bli mer datadrevet.

Headit

Kontakt oss

Les mer om oss her!