Fuglesangs

Drift og vedlikehold av pumper og roterende utstyr er vanligvis fem til ti ganger dyrere enn selve investeringen, men med rett løsning kan du spare mye!

Fuglesangs har hatt dette som misjon siden 1982, med bruk av tetningsløsninger fra Chesterton og forskjellige pumpeteknologier fra anerkjente produsenter.

Chesterton har i en årrekke arbeidet med optimalisering og utvikling av vedlikeholdsprodukter til denne sektoren i tillegg til mekaniske tetninger.

Våre oppdrag innenfor vann, avløp og fjernvarme er ofte vedlikehold, oppgraderinger eller fornying av utstyr, men vi leverer også komplette robuste systemer til nye installasjoner.
 

Fuglesangs kan fjernvarme!

Fuglesangs er opptatt av fjernvarme - denne teknologien kan implementeres i forskjellige prosjekter hvor dekarbonisering, energieffektivitet, bærekraft og driftskostnader er de viktigste faktorene.

Ruhrpumpen tilbyr et stort spekter av effektive løsninger, klikk her for å lese mer!

Du kan også kontakte oss for mer informasjon om hvordan fjernvarme kan implementeres mer effektivt for dine prosjekter!

Fuglesangs

Kontakt oss

Mer om oss